Yazarlar İçin Bilgi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences) Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü sorumluluğunda 1987 yılından bu yana değerli bilim insanlarının katkıları ile sosyal bilimler alanında hakemli bir dergi olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Dergiye yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler için öncelikle Bilim Kurulu’nun Derleme Sekreteri Doç.Dr.Kemal Can KILIÇ tarafından bir ön değerlendirme yapılır. Ön değerlendirmeden geçen makaleler ilgili uzmanlık alanlarında görev yapmakta olan üniversite öğretim üyelerinden en az ikisi başka bir üniversiteden olmak üzere üç hakeme gönderilir. Hakemlere değerlendirme yapabilmeleri için 30 gün süre verilir. Hakemlerden gelen görüşler doğrultusunda makalenin basımına veya iadesine derginin Bilim Kurulu toplantısında karar verilir.