Yayın Kurulu İlke Kararları
 1. Her makale için üç hakem belirlenir.
 2. Bu hakemler, konuya yakınlıkları doğrultusunda en az ikisi Üniversitemiz dışından olmak üzere Türkiye veya yurt dışındaki üniversitelerde hâlihazırda görevde olan öğretim üyeleri arasından seçilir.
 3. Hakemler, makale sahiplerinin üstündeki bir unvana sahip olanlar arasından seçilir. Profesör unvanlı yazarların makalelerinin hakemleri ise yine ilgili alanda temayüz etmiş aynı unvandaki öğretim üyeleri arasından seçilir.
 4. Üç hakemden en az ikisinden yayımlanabilir raporu gelen makaleler dergimizde yayımlanmaktadır.
 5. İki hakemden yayımlanabilir, bir hakemden yayımlanamaz raporu gelmesi durumunda yayın kurulu raporları yeniden inceleyerek yazının yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verir. Gerek gördüğü takdirde ise makaleyi dördüncü bir hakeme gönderebilir.
 6. Yayımlanması gereken makale sayısının, dergide yayımlayabilecek makale sayısından fazla olması durumunda, dergi sayfalarımızın sınırlı olması nedeniyle yayım kurulu hakem raporlarını yeniden değerlendirerek dergiye girecek makaleleri belirler.
 7. Dergiye yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler, dergimiz formatlarında olmak koşuluyla 15 sayfadan çok olmamalıdır. 15 sayfayı aşan yazılar kabul edilmez.
 8. Derginin formatlarına ve genel yayın ilkelerine uymadığı fark edilen makaleler kabul edilmez, hakemlere gönderilmez.
 9. Yayın Kurulu, 30 gün içinde raporlarını göndermeyen hakemleri elektronik mail vasıtasıyla haberdar etmeye çalışır. Süre sonunda rapor gelmemesi durumunda yeni bir hakem belirlenir ve makale değerlendirilmek üzere yeni hakeme gönderilir.
 10. Raporlarını zamanında göndermeyen hakemlere tekrar hakemlik görevi verilmemesine dikkat edilmektedir.
 11. Yazılar daha önce bir kongre, sempozyum ve toplantıda bildiri şeklinde sunulmuşsa, tarih ve yer belirtmek şartıyla; yayın kurulu tarafında uygun görülmesi durumunda yayımlanabilir. Bu yazıların diğer makalelerde olduğu gibi makale yazım kurallarımıza uygun olması zorunludur.