Anasayfa

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında) yayınlanan Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences), değerli bilim insanlarının katkıları ile 1987 yılından bu yana sosyal bilimler alanında hakemli bir dergi olarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergimiz, sosyal bilimler alanında yer alan yerli ve yabancı tüm üniversitelerin öğretim elemanlarının bilimsel yazılarına açıktır. Bu yönüyle çok sayıda akademisyene hizmet vermenin mutluluğunu yaşamaktayız.

TÜBİTAK–ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Oluşturma Kurulunca değerlendirilen dergimizin, 2003 sayıları itibariyle Sosyal Bilimler Veri Tabanı’na alınması uygun bulunmuştur. Dergimiz TÜBİTAK/ ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dâhil olmasının yanında Ocak 2007 tarihinden bu yana EBSCO-CEEAS (Central & Eastern European Academic Source) veri tabanında da taranmaktadır. Dolayısıyla dergimiz, sosyal bilimler alanında, bilimsel nitelik bakımından diğer nitelikli dergiler arasındaki yerini almış bulunmaktadır. Dergimizin bilimsel niteliğinin korunması ve daha da geliştirilebilmesi amacıyla yeniden yapılanma çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda dergimizin tüm sayıları Ocak 2005 itibarıyla internete aktarılmış ve bu tarihten itibaren dergimize gönderilen ve hakem sürecini geçen tüm makaleler http://sbedergi.cu.edu.tr/edergi internet adresinde yayımlanmaya başlanmıştır. Dergimiz yine yeniden yapılanma kapsamında Nisan 2012 tarihinden itibaren hizmetlerini (yayın kabul ve hakemlik süreci vb.) online olarak vermeye başlamıştır.

Enstitümüz ve Dergimiz Yayın Kurulunun amacı; çağdaş, güvenilir, bilimsel nitelik bakımından üstün bir derginin yaratılması ve yayımının sürdürülmesidir. Bu amacın gerçekleştirilmesi yolunda özveri göstererek bize destek veren, makalelerimizin bilimsel niteliklerinin belirlenmesinde yol gösterici olan ve hakemlik yapan öğretim üyelerine, yayın kurulumuz ve danışma kurulumuz üyelerine teşekkürü bir borç bilirim.

Dergimizin daha da geliştirilmesinin ancak yapıcı eleştiriler sonucu mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle tüm eleştirilere her zaman açık olduğumuzu tekrar ifade etmek ister, eleştiri sahiplerine şimdiden teşekkür ederim

Prof.Dr. H. Mahir FİSUNOĞLU
Enstitü Müdürü